Lafdemligi.Com


Sakın terk-i edebden kûy-ı mahbûb-ı Hudâ’dır bu

Nazargâh-ı ilâhîdir makâm-ı Mustafâ’dır bu
Şair Nâbi, Sultan 4.Mehmet döneminde hacca gitmek üzere bir kısım devlet erkanıyla birlikte yola çıkar. Kafile Medine-i Münevvere'ye yaklaşmıştır. Vakit gecedir. Resulullah (s.a.v) Efendimiz'e bir an önce ulaşma özlemiyle Nâbinin gözüne uyku girmemiştir. Fakat kafiledeki bir paşa, hem de ayaklarını kıbleye doğru uzatmış, uyumaktadır.

Hz. Peygamber'in (s.a.v) beldesinde, edebe aykırı böyle bir gaflet halini bir türlü hazmedemeyen ve çok üzülen Nâbi, içinden gelen bir ilhamla kasidesini bir anda irticalen söyleyiverir. Kafile şafak vakti Medine-i Münevvere'ye girmektedir. Ravza-i Mutahhara'nın minarelerinden sabah ezanı okunmaktadır. Müezzin, ezanın ardından Türkçe bir kaside okumaya başlar. Nâbi, dikkat eder, okunan kendi şiiridir. Hemen minarenin kapısına koşar. Müezzine, "Allah aşkına, okuduğun bu kasideyi nereden öğrendin?" der. Müezzin şöyle cevap verir: "Bu gece rüyamda Efendimiz'i (s.a.v) gördüm, bana dedi ki: "Ya müezzin kalk yatma. Benim ümmetimden bana aşık bir zat benim kabrimi ziyarete geliyor. Muhabbetinden benim için şu kasideyi söylemiştir. işte bu cümlelerle minareden onu istikbal et." dedi. Ben de hemen kalktım. Abdest aldım. Peygamberimiz'in iltifatına mazhar olan aşık acaba kimdir diye düşünerek minareye koştum. Öğretildiği gibi okudum." Nâbi, "Ümmetimden mi dedi?" diyerek sevincinden oracığa bayılıp düşer.

işte Nâbinin Peygember (s.a.v) aşkıyla söylediği kaside:

Sakın terk-i edebden...

Sakın terk-i edebden kûy-i Mahbûb-i Hudâ'dır bu
Nazargâh-i ilâhidir, Makam-ı Mustafâ'dır bu
Felekde mâh-i nev, Babüsselâm'ın sîne-çâkıdır
Bunun kandili Cevzâ, matla'-i ziyâdır
Habib-i Kibriyâ'nın hâbgâhıdır fazilette
Tefevvuk-kerde-i Arş-ı Cenâb-ı Kibriyâ'dır bu.

Bu hâkin pertevinden oldu deycûr-i adem zâil
Amâdan açdı mevcûdât düş çeşmin tûtiyâdır bu.
Muraât-ı edep şartıyla gir Nâbî bu dergâha
Metâf-ı Kudsiyandır cilvegâh-ı enbiyâdır bu.

Açıklaması: Burası Allah'ın sevgilisinin beldesidir. Cenâb-ı Hakk'ın nazar buyurduğu, Ravza-i Nebî'dir. Bu gökteki yeni ay, Bâbüsselam kapısının yüreği yanık aşığıdır. Ayın kandili Cevzâ yıldızı bile ışığının nurunu ondan almaktadır. Burası, Allah'ın (c.c) sevgilisinin ebedi istirahatgahının, türbesinin bulunduğu yerdir ve fazilet bakımından Cenâb-ı Hakk'ın arşının bile üstündedir. Bu toprağın ziyasından, yokluğun karanlıkları ortadan kalktı. Bütün yaratılmışların görmeyen gözleri açıldı, çünkü bu toprak, gözlere şifa veren sürmedir. Bu dergaha edep ölçülerini gözeterek gir; çünkü burası meleklerin tavaf ettiği ve peygamberlerin tecelli ettiği bir yerdir


Nâbî
07 Temmuz 2017 23:48:10 Cuma

Üye olunCümle Sahibi

Şeker
Şeker ~
Favorisine Ekleyenler

Design DesignSon Yorumlananlar
4) Mutlu huzurlu salgından uzak hayırlı ...
1) (Video)...
2) “Üstadım” dedim, “Bayrama ne al...
1) Karşımızdakini olduğu gibi görmeyip...
1) Kontrol edemediğiniz şeyler hakkında ...
6) Güzelim Bilecik'e nazar değdirdiniz 41...
3) (Resim) Evde sadece ocak var...
2) İyiki dogmuşum iyiki varım :kacik6.gi...
1) (Resim) Allahım sen affet çok gü...
2) Şuraya hiçbir şey yapmadığı halde ...
Copyright © 2014 - 2020
LafDemligi.Com; içeriğine giren dengesiz, şuursuz bünyelerin hiç bir abukluklarını kabul etmez..!  Liseden kalma ergen esprileriyle burada fink atan bünyeler vıyy ben duymadım bilmiyordum  şeklinde serzenişlerde bulunmasın.. Hak ve sorumluluklar T.C.K karşısında tamamen bizden çıkıp şıracılarda, bozacılarda ismail yk dinleyenlerde ve sahiplerine aittir.
hakkimizda rss sozlesme sitemap yardim sitem iletisim
Vazgeç
LafDemligi.com Geri Bildirim Gönder
Yukarı Çık